Aktuellt

Handledar utb./Introduktions utb.

För tillfälle som kommer vi inte ha några handledarkurser pga. covid 19

 

Ring för anmälan

Risk 1:an

Onsdag 25 November kl. 15,00-18,00 i Mora

Ring för anmälan

Moped AM klass 1 utbildning.  I dags läge kommer vi inte att ha någon mer AM kurs detta år.

För mer information  ring

tel. 0250-13518 eller 076-8055502