Kursdatum

Vi anpassar intensiv utbildningar efter eleven i den mån det går.

Handledarutbildning/Introduktionsutbildning

Tisdag  18 Februari 2020 kl. 17.00-20.15 ca  Nästa är 3 Mars  2020

Föranmälan gäller

 

Risk 1:an

Onsdag 19 Februari 2020 Kl. 15,00-18,00 och nästa 4 Mars 2020

Föranmälan gäller

 

AM moped klass I    Nästa utbildning är 22/2-23/2 2020, 4 platser kvar. Nästa 21/3-22/3

Ring för information och anmälan. tel 0250-13518 el. 076-8055502