Kursdatum

Vi anpassar intensivutbildningar efter eleven i den mån det går.

Handledarutbildning/Introduktionsutbildning

Föranmälan gäller

 

Risk 1:an 

Onsdag 10 Februari-21 Kl. 15,00-18,00 i Mora

Föranmälan gäller

AM moped klass I                                     Ring för information och anmälan. tel 0250-13518 el. 076-8055502