Kursdatum

Vi anpassar intensiv utbildningar efter eleven i den mån det går.

Handledarutbildning/Introduktionsutbildning

Tisdag 26 November 2019 kl. 17.00-20.15 ca nästa är 10 December 2019

Föranmälan gäller

 

Risk 1:an

Onsdag 27 November 2019 Kl. 15,00-18,00 och nästa 11 December 2019

Föranmälan gäller

 

AM-utbildning

Ring för information. tel 0250-13518 el. 076-8055502