Kursdatum

Vi anpassar intensiv utbildningar efter eleven i den mån det går.

Handledarutbildning/Introduktionsutbildning

Tisdag 21 Januari 2020 kl. 17.00-20.15 ca  Nästa är 4 Februari 2020

Föranmälan gäller

 

Risk 1:an

Onsdag 22 Januari 2020 Kl. 15,00-18,00 och nästa 5 Februari 2020

Föranmälan gäller

 

AM-utbildning

Ring för information. tel 0250-13518 el. 076-8055502